Tento web používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie.
Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Informace o tom, co jsou to soubory cookie, naleznete na tomto odkazu.

Rozumím
Online podání

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2016.

1. Prodávající

Prodávajícím je společnost HCI HOTEL CLUB INVESTMENTS, spol. s r.o., IČ 634 73 020, DIČ CZ 634 73 020, sídlem Šrámkova 12, 638 00 Brno.

2. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě jsou realizované služby specifikované zákazníkem, vzniká prostřednictvím online formuláře na webových stránkách BrnoCopy.cz. Za závaznou se objednávka považuje pokud není do 30 minut zrušena e-mailem, telefonicky nebo osobně na provozně.

3. Daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad obdrží kupující při osobním převzetí předmětu objednávky.

4. Storno objednávky

a) Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 30 minut od odeslání objednávky prostřednictvím nástroje Online podání.
Každá realizovaná objednávka je závazná (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu v plné výši.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a úhradou ceny. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky jsou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

b) Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající má právo stornovat objednávku z z důvodu chybně uvedených údajů na objednávce, nebo pokud objednaná služba není realizovatelná (porucha stroje, nedostatek materiálu k výrobě).
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka navrácena.

5. Dodací podmínky

Dodávka předmětu plnění bude realizována na základě požadavku uvedeném v objednávce.

Místo odběru objednávky: Copy centrum Žižkova, Žižkova 5, 602 00 Brno; e-mail: copy@brnocopy.cz; telefon: +420 727 844 577, +420 603 913 050.

6. Dodatečné změny v objednávce

Změny v objednávce jsou možné pouze e-mailem nebo osobně na provozovně.

7. Reklamace objednávky

Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem. Maximální doba vyřízení reklamace může být až 30 dní. Obvyklá doba reklamace nepřesahuje 24 hodin.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového objednávkového systému souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich realizovaných objednávkách.

Váš e-mail může být použit pro další marketingové využití společností HCI HOTEL CLUB INVESTMENTS, spol. s r.o.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou HCI HOTEL CLUB INVESTMENTS, spol. s r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách BrnoCopy.cz.